2

.
سه شنبه 15 اسفند 1402.
امروز :

بررسي آلودگي هاي هوا ، آب و خاك

     محیط زیست شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آن ها است. وارد شدن هر گونه مادۀ خارجی به آب، هوا، خاک و زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به گونه ای تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد؛ آلودگی نامیده می شود. رشد روز افزون جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی و سایر نیازمندی های بشر، توسعه صنعت گردشگری و گسترش پدیده شهرنشینی و تشدید آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا) سلامتی و حیات موجودات زنده بویژه انسان را با خطر جدی مواجه ساخته است. سهم سرانه اراضی قابل بهره برداری رو به کاهش است و علاوه بر آن ورود انواع آلاینده ها به محیط زیست روندی صعودی و هشدار دهنده دارد. بروز سرطان ها، سکته های قلبی و مغزی، افزایش مرگ و میرهای ناگهانی، اختلالات روحی و روانی، افسردگی ها، اختلالات ژنتیکی و ... از پیامدهای آلودگی محیط زیست می باشد که زنگ خطری را برای بشر به صدا در آورده اند.

با توجه به رسالت حفظ محیط زیست وضرورت توجه به سلامت وحیات موجودات زنده بویژه انسان این مجموعه باتکیه بر تجربیات کادر فنی خود درزمینه بررسی آلودگیهای محیط زیستی آمادگی خود را جهت ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به کلیه دست اندرکاران پروژه های توسعه و صاحبان صنایع اعلام میدارد.

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54