2

.
سه شنبه 5 مهر 1401.
امروز :

امدادگر حوادث و کمکهای اولیه

 

1- دوره آموزشی امدادگر حوادث

 کد دوره: HE15

محتوای دوره:

 

 مهارت های لازم جهت انجام  کمک های اولیه

توانایی حمل و انتقال مصدوم

احیاء قلبی و ریوی (CPR)

مقابله با فوریت های پزشکی داخلی

حمایت روانی برای مصدوم و امدادگر

توانایی انجام اطفاء حریق

توانایی انجام وظایف در سیستم فرماندهی حادثه (ICS)

توانایی ارزیابی اولیه سوانح

توانایی زنده ماندن در شرایط سخت

توانایی انجام تریاژ

توانایی دریافت و انتقال پیام در زمان حوادث و نقشه خوانی و کار با gps

توانایی انجام مهارت های لازم آمادگی و مقابله در برابر زلزله و سیل

توانایی انجام تخلیه اضطراری در زمان حوادث

 توانایی بکار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت  در محیط کار

 

                                         ****************************************************************************************************

2-دوره آموزشی کمکهای اولیه

 

کد دوره :HE 11

 

سرفصلهای دوره 
 
ارزیابی و معاینه مصدوم در حوادث 
-2 احیاء قلبی – ریوی
-3اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم دچار خفگی
-4اقدامات اولیه در برخورد با شکستگیها و نحوه آتل بندی
-5اقدامات اولیه در برخورد با خونریزی 
-6نحوه بانداژ کردن عضو آسیب دیده
-7اقدامات اولیه در سوختگیها
8-اقدامات اولیه در برخورد با مسمومیتها
-9روشهای حمل مصدوم و انتقال به محیط امن
-10اقدامات اولیه در برخورد با ضایعات نخاعی ناشی از بروز حوادث
-11روشهای برخورد با اورژانس های محیطی ( گرمازدگی و سرمازدگی)

*********************************************************************************************************************************************

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54