2

.
دوشنبه 3 مهر 1402.
امروز :

امدادگر حوادث و کمکهای اولیه

 

1- دوره آموزشی امدادگر حوادث

 کد دوره: HE15

محتوای دوره:

 مهارت های لازم جهت انجام  کمک های اولیه شامل توانایی حمل و انتقال مصدوم -مقابله با فوریت های پزشکی داخلی- حمایت روانی برای مصدوم و امدادگر-توانایی انجام اطفاء حریق

توانایی انجام وظایف در سیستم فرماندهی حادثه (ICS)-توانایی ارزیابی اولیه سوانح -توانایی انجام تریاژ- توانایی انجام مهارت های لازم آمادگی و مقابله در برابر زلزله و سیل

توانایی انجام تخلیه اضطراری در زمان حوادث -توانایی بکار گیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار

                                      

2-دوره آموزشی کمکهای اولیه

کد دوره :HE 11

 

محتوای دوره:
ارزیابی و معاینه مصدوم در حوادث - CPR-اقدامات اولیه در برخورد با مصدوم دچار خفگی -اقدامات اولیه در برخورد با شکستگیها وآتل بندی
اقدامات اولیه در برخورد با خونریزی وبانداژ عضو آسیب دیده -اقدامات اولیه در سوختگیها-اقدامات اولیه در برخورد با مسمومیتها

-
روشهای حمل مصدوم به محیط امن - اقدامات اولیه در برخورد با صدمات ناشی از بروز حوادث -روشهای برخورد با اورژانس های محیطی ( گرماو سرمازدگی)

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54