2

.
سه شنبه 5 مهر 1401.
امروز :

مدیریت بحران و ارزیابی ریسک

1- دوره آموزشی آمادکی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت

 

کد دوره:SZ19

محتوای دوره آموزشی:

1-آشنایی با اصول ایمنی وملزومات کیف نجات

2-اقدامات اولیه ، ایمن سازی وحریم سازی محل حادثه

3-اقدامات اولیه قبل ،حین و بعد از وقوع زلزله

4-اقدامات اولیه قبل وبعد ازوقوع سیل وآلودکی منابع آبی

5-اقدامات اولیه قبل ،حین و بعد از وقوع آتش سوزی

6-اقدامات اولیه ایمنی در طبیعت

 

 

 

                               ********************************************************************************************

 

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54