2

.
دوشنبه 3 مهر 1402.
امروز :

بهداشت و ایمنی کار

 

1- مسئول بهداشت کار(ویژه بخش صنعت) 

1- شناخت و کنترل عوامل  بالقوه آسیب رسان درمحیط کار

2- شناخت بیماریهای ناشی از کاروتوصیه های بهداشتی 

3- چگونگی تشکیل پرونده های بهداشتی و پزشکی 

4- پیشگیری ازحوادث شغلی در محیط کار

5- بکارگیری دستورالعمل های ارگونومیکی 

6- سم شناسی صنعتی وانواع مسمومیت ها

7- ارزیابی و کنترل تغذیه کارکنان

8- کمکهای اولیه ومدیریت بحران

9- مدیریت پسماند های صنعتی

       

                                 ********************************************************************************

 

2- دوره آموزشی الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (ویژه بخش خدمات)

کد دوره:HS17

 

محتوای دوره:

1-تجهيز محيط كار و كارگاه با رعايت استانداردهاي بهداشت و ايمني

2-اجراي مقررات وآيين نامه هاي بهداشت و ايمني در محیط كار

3- شناسايي وکنترل عوامل زيان آور محیط کار و مديريت خطر

4-آشنایی و روشهای پیشگیری از بيماري های شغلی 

5-اقدامات اوليه هنگام بروز حوادث انسان ساخت وطبيعي

6-اقدامات اوليه هنگام وقوع آتش سوزي( ایمنی حریق)

 

                            *********************************************************************************

 

3- دوره آموزشی ایمنی صنعتی

کد دوره :DS15

 

محتوای دوره:

 

1-بررسی عملیات ،فعالیتها وفرایندها ی مرتبط با صنعت 

2-شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان مرتبط با عملیات و فرایند صنعتی

3-ارزیابی مخاطرات بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست مرتبط با صنعت

4-دستورالعملها ،آیین نامه ها ومقررات بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست

5-وسائل حفاظت فردی مرتبط با نوع عملیات صنعتی ونحوه کاربرد آنها 

6- اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در خصوص نوع عملیات وفرایندها

7-کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه

8-نحوه ارائه گزارش حادثه

 

                                 *************************************************************************************

 

ا

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54